Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Lễ mừng thọ - Nét đẹp văn hóa truyền thống của dòng họ Nguyễn Tộc Văn Giang

21:44:34 ngày 14/02/2021

Lễ mừng thọ đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người dòng họ Nguyễn Tộc Văn Giang trong mỗi dịp đầu Xuân. Sự kiện này thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên... ...

Đọc tiếp »

Thông báo của HĐHNVN về nội dung các bức hoành phi câu đối của 3 ban thờ chính của nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam

17:05:08 ngày 26/10/2020

Thông báo của HĐHNVN về nội dung các bức hoành phi câu đối của 3 ban thờ chính của nhà chính điện nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ...

Đọc tiếp »

Thông báo công bố các ban thờ trong nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh (Phương án 2)

02:47:49 ngày 01/10/2020

THÔNG BÁO CỦA HĐHNVN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BAN THỜ TRONG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN VIỆT NAM Ở Á LỮ, BẮC NINH (PHƯƠNG ÁN 2) ...

Đọc tiếp »

Thông báo về việc thành lập Hội người họ Nguyễn Hà Nội

02:29:22 ngày 01/10/2020

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN VIỆT NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI HỌ NGUYỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...

Đọc tiếp »